Ansatte og bestyrelse

Dedikerede lærere til dit barn

Med en engageret bestyrelse og nærværende kompetente lærere, er vi en kristen friskole i Silkeborg. Vi har et stærkt og tæt samarbejde og ønsker at børn og forældre skal mærke, at fællesskab, værdier, læring og væredygtighed i fokus på Silkeborg Friskole.

Kaj Markussen

Kaj Markussen

Skoleleder

Min opgave som skoleleder er at have syn for både børn, medarbejdere og forældre og have fokus på, at Silkeborg Friskole udvikler sig i en rigtig god retning. Det er en skøn opgave, som jeg er vild med at arbejde med. Der bliver også tid til at undervise i fx matematik og hjemkundskab, og så åbner jeg SFO'en hver morgen. Det er super hyggeligt.

Trine Ulnits Jensen

Trine Ulnits Jensen

Lærer

Min vigtigste opgave er at møde mine elever hver dag, der hvor de er, og som de er. Jeg ønsker, at de skal føle sig set og forstået. Derudover er det vigtigt for mig at kunne levere en varieret og inspirerende undervisning – der også gerne skal udfordre den enkelte elev.

Anna Marie Kirkegaard Nielsen

Anna Marie Kirkegaard Nielsen

Lærer

Som lærer på Silkeborg Friskole er det vigtigt for mig at skabe et trygt og positivt læringsmiljø for børnene. I det daglige er det os ansatte på Silkeborg Friskole, der har ansvaret for at skabe det fundament, men vi mærker også tydeligt, at vi i ryggen har en engageret bestyrelse og forældregruppe. Det er værdifuldt for vores måde at bygge skole på. På Silkeborg Friskole kender vi hinanden, og der er plads til os alle, selvom vi er forskellige. Her bliver man set, og det betyder noget, at man er med og bidrager med det, man hver især er og kan. Det er også udgangspunktet for min undervisning; at møde den enkelte og tage udgangspunkt i netop de forudsætninger, som det enkelte barn har.

Maiken Koch Krejberg

Maiken Koch Krejberg

Lærer

Jeg er ansat i en kombinationsstilling, så jeg både er i SFO nogle eftermiddage, og derudover har jeg idræt, billedkunst og kristendom med 0.-2. klasse. Desuden har jeg billedkunst med 3.-6. klasse. Det er vigtigt for mig, at være nærværende, respektfuld og vise hjertevarme i samspillet med børn, såvel som forældre og kolleger.

Anders Østerlund Førrisdahl

Anders Østerlund Førrisdahl

Lærer

Jeg underviser i matematik, natur/teknologi, historie og idræt. Jeg ønsker, at alle elever skal opleve sig som en del af et fællesskab, hvor de bliver udfordret og udvikler sig socialt og fagligt. Jeg har et særligt øje for 2.-4. klasse, hvor jeg er klasselærer. Derudover står jeg desuden for et klubtilbud for eleverne, der går i 3.-5. klasse.

Jytte Skovhus

Jytte Skovhus

SFO-leder

Mit primære arbejdsområde er vores SFO, hvor jeg hver dag får lov til at være sammen med eleverne fra 0.- 3. klasse. Der er jeg med til at skabe rammer for fritid, legetid, relationer og spændende aktiviteter. Derudover har jeg dejlige trivsels timer i 0. klasse og er ekstra voksen i udvalgte undervisningstimer.

Bestyrelsen for Silkeborg Friskole

Vores bestyrelse følger skolens arbejde tæt, følger visionen for friskolen til dørs og har det overordnede ansvar for udviklingen af Silkeborg Friskole.

Bestyrelsen består af – set fra venstre:


Derudover fra skolens ansatte:

"En lille friskole er et sted, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Som medarbejder giver det masser af ejerskab, engagement og lyst til at prøve nyt af."

Kaj, skoleleder på Silkeborg Friskole

Rul til toppen