Vores værdier

En måde at være i verden på

Det kristne værdigrundlag er en ramme for os. En måde at forholde sig til verden og andre mennesker på. Det betyder, at vi er oprigtigt interesserede i de mennesker, vi møder i vores dagligdag. Uanset tro.

For os giver det mening at have en platform at stå på, et prisme at anskue verden igennem og et sæt pejlemærker for den måde vi agerer på. Noget større at tro på. Men alle er velkomne på Silkeborg Friskole uanset kulturel baggrund og tro. Man skal blot kunne se det gode i de rammer vi tilbyder og de værdier, der ligger i dem – og i øvrigt være åben og nysgerrig og have lyst til fællesskabet.

Rammer og daglige rytmer for alle

Ligesom huset danner rammen om livet på skolen, arbejder vi også med nogle specifikke praksisser, som skaber nogle indre rammer for os – en rytme i dagligdagen.

Hver morgen lander vi sammen i fællesskabet, synger morgensang og deler fortællinger fra Bibelen. Derudover prioriterer vi at spise sammen hver dag. Vi har en fælles madordning, der betyder, at vi i højere grad er sammen om måltiderne. Vi mødes over maden og understøtter derved det ligeværdige fællesskab.

"At høre børn eller forældre fortælle om glæden ved at gå i skole, er virkelig benzin på vores motor. Det var det, vi drømte om. At der kunne være en mindre skole, hvor børn var glade for at gå."

Kaj, skoleleder på Silkeborg Friskole

Det tilvalgte og aktive fællesskab

Det tilvalgte og aktive fællesskab er meget mere end et spørgsmål om skolevalg. Det er ret unikt og giver os noget, vi ikke kan få andre steder. Vores børn bruger meget tid i skolen i nogle vigtige år i deres liv, derfor giver det så meget mening, at vi sammen skaber et trygt sted, hvor både børn og deres forældre føler sig hjemme og værdsat.

At vi sammen og i dialog på tværs af forskelle bygger og udvikler vores skole på et fælles værdigrundlag er helt centralt. Deri ligger vores sande kvalitet. Det er i relationen mellem mennesker med en fælles vision at magien opstår.

Og det sker hver eneste dag lige her under den store eg i skovbrynet på Kastaniehøjvej.

Vi vil hinanden det bedste

Vi er båret af fællesskabet, og man kan sige, at det stærke samarbejde omkring skolen, forældregruppe, bestyrelse, personale og ledelse er tegnet af de værdier, vi som skole baserer vores undervisning og vores arbejde på. Vi vil hinanden det bedste, og vi har lysten til at komme hinanden ved og engagere os i hinandens liv.

"Det er så skønt, at der holdes morgensang hver morgen - og at alle børn og voksne på skolen er samlet der. Med morgensang føles det som om, at skoledagen fejres."

Veronica & Mathias, forældre til barn på friskolen

Rul til toppen