Det lovpligtige om Silkeborg Friskole

Vores vedtægter

Den 1. november 2021 var der stiftende generalforsamling for Silkeborg Friskole. Vedtægterne blev godkendt og skolens første bestyrelse blev valgt.

  • Vedtægterne er vedtaget på bestyrelsesmødet d. 11. maj, 2022
  • Vedtægterne er offentliggjort på hjemmesiden d. 1. august, 2022
  • Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt dem d. 5. juli, 2022

Vores værdigrundlag

Skolen bygger sin virksomhed på et værdigrundlag, som er forankret i den kristne tro, som den er udtrykt i Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse og er båret af en tillid til Bibelen som Guds ord.

Skolen ønsker igennem hele sit virke at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolen vil arbejde ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Mere konkret betyder det blandt andet:

  • Vi ser det enkelte menneske som skabt af Gud til liv og fællesskab med andre.
  • Vi ønsker at vise eleverne, at de er skabt værdifulde og at lære dem at betragte andre med samme værdighed, som kalder på respekt, omtanke og næstekærlighed i mødet med andre mennesker.
  • Til morgensang vil eleverne møde bibelfortællinger, som fortæller om en levende og skabende Gud og om evangeliet om Guds kærlighed til alle mennesker gennem sin søn, Jesus Kristus. Det er afgørende, at formidlingen sker i en atmosfære af frihed og stor respekt for den enkelte.
  • Vi vil gøre brug af hele den danske sangskat med både salmer og folkelige sange.


Certificeret tilsynsførende
Kenneth Holm valgt som tilsynsførende for Silkeborg Friskole d. 28.09.23

Se seneste tilsynsrapport


Tilsynserklæring

Den første tilsynserklæring bliver offentliggjort her i slutningen af skoleåret 23/24

"Jeg kan bedre lide at være her på skolen. Før sad jeg nogle gange og græd, fordi jeg ikke ville i skole. Nu er det sådan, at jeg glæder mig til at skulle i skole."

Ny elev på skolen

Rul til toppen