Indskoling

Indskoling er betegnelsen for de yngste klasser på friskolen, dvs. børnehaveklasse, 1.-, 2.- og som regel også 3. klasse. Det er en første vigtige start i skolelivet for dit barn.

De første skridt ind i skolelivet

At starte i indskolingen på Silkeborg Friskole er et stort skridt – både for dit barn og dig som forælder. For dit barn er nu så stort, at skoletiden kalder og en ny hverdag med rammer, kammerater, læring og udvikling starter på en helt ny måde.

Det er vi fuldt ud bevidste om og vi kender usikkerheden, det nye, det svære, det fantastiske og det givende. For dét er det og dét bliver det.

Vi har stor erfaring i, at tage imod de mindste i indskolingen, støtte, medvandre og udfordre dem undervejs med øje på hvert enkelt barn.

Silkeborg Friskole er en lille skole, hvor eleverne kender hinanden på kryds og tværs. 0. kl. nyder godt af at have skolevenner i 5.-6. kl., som de engang imellem blandes med fagligt i timerne eller mødes med socialt i andre sammenhænge/typer aktiviteter.

En tryg start med erfarne lærere

I indskolingen på Silkeborg Friskole møder du lærere og pædagoger, der har stor erfaring med netop denne skønne aldersgruppe og årgange. Vi arbejder med høj faglighed i vores små samlæste klasser og lægger vægt på et givende og betydningsfuldt samarbejde med vores forældre.

Vi arbejder på at skabe en tryg og inspirerende skoledag, hvor trivsel er et nøgleord. En hverdag med trygge relationer til klassekammerater og lærere, giver det bedste fundament for at lytte, lære, være og udvikle sig. Vi øver os særligt på at turde noget nyt og tåle det svære. Vi hepper på hinanden, sætter ord på og rummer hinandens forskelligheder.

Vil du vide mere om indskolingen?

Overvejer du om dit barn skal begynde i indskolingen på Silkeborg Friskole, så tag en indledende og helt uforpligtende snak med vores skoleleder, Kaj Markussen.

"Da vores søn begyndte på skolen mærkede vi med det samme, at det var et godt sted for ham. Og nu hvor månederne er gået, er glæden ved stedet lige så stor, hvis ikke endnu større."

Christine, mor til Elias

Efter skoletid er det SFO-tid

SFO på Silkeborg Friskole er et fantastisk fritidstilbud til eleverne i 0. - 3. klasse. Da det er børnenes fritid, vil vi gerne skabe nogle gode rammer for leg, og mulighed for at vælge at være med til en aktivitet.

Fra indskoling i mellemtrin

At gå på mellemtrinnet, oftest 4.-6. klassetrin, på Silkeborg Friskole markerer et nyt kapitel. Her udbygger eleven sine færdigheder i de fag, som blev introduceret i indskolingen, og der kommer nye fag som hjemkundskab og tysk.

Rul til toppen