Historien om Silkeborg Friskole

Et tilvalgt og engageret fællesskab

Visionen om Silkeborg Friskole kunne ikke være ført ud i livet, hvis ikke det var for familierne; forældrene, der viser os den tillid at sende deres børn i skole hos os hver eneste dag og en dedikeret skare, der var iværksættere for at starte skolen.

Fra den første idé

Første arrangement i friskolens regi var infomødet d. 29. september, 2021, i Medborgerhuset på Bindslevs Plads. Her mødte ca. 60 mennesker op til en aften, som handlede om drømmen om at få oprettet en ny friskole i Silkeborg. Det store fremmøde gav tro på, at der var baggrund for at arbejde videre med projektet. Der var lydhørhed og mange gode spørgsmål.

Silkeborg Friskole blev stiftet d. 1. november, 2021, ved den stiftende generalforsamling i Medborgerhuset. Vedtægterne blev godkendt, og seks personer blev valgt til den nye og allerførste bestyrelse. Se, hvem der er med i vores bestyrelse.

Møder med førende politikere som borgmester Helle Gade og udvalgsformænd, Gitte Willumsen og Martin Jakobsen, var en stor opmuntring, da vi tydeligt kunne mærke deres opbakning og ønske om, at det ville lykkes for os at få friskolen i luften fra august 2022.

1. marts faldt lokationen endelig helt på plads. Efter at have undersøgt flere forskellige muligheder landede vi på Kastaniehøjvej 4, hvor vi kan leje os ind i dejlige lokaler og med en placering, som er fremragende geografisk i byen og samtidig lige op ad skov og grønne arealer. Her kan vi leje os ind og blive boende, og på sigt er det planen, at vi kan overtage hele bygningen, så der er plads til alle årgange. 

I løbet af foråret og sommeren faldt de sidste godkendelser på plads, så vi var klar til det nye skoleår. 

Onsdag d. 15. juni var der velkomstsamling for de børn og deres forældre, som skulle starte til august 2022. En meget opmuntrende oplevelse og en forsmag på den hverdag, som snart skulle begynde. 

Der blev holdt et par arbejdsdage, som var med til, at skolen kunne stå skarpt til skolestart d. 8. august. Her begyndte vi med morgensang under det store egetræ, klippede snoren og fortsatte med en festlig samling, hvor vi både fejrede den nye skole og hvert barn, som nu skulle begynde sin hverdag her.

Hverdagen er godt i gang, og vi udnytter det særlige skoleår med stor fleksibilitet til skole-hjem-samtaler i hjemmene, fælles udflugter og lejrskole.

"At høre børn eller forældre fortælle om glæden ved at gå i skole, er virkelig benzin på vores motor. Det var det, vi drømte om. At der kunne være en mindre skole, hvor børn var glade for at gå."

Kaj, skoleleder på Silkeborg Friskole

Rul til toppen