Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Brug kontaktinfo eller formularen nederst på siden.

Skoleleder Kaj Markussen

📧 km@silkeborgfriskole.dk
☎ 51155651

 

Har tidligere arbejdet som:

Skoleder på Jakobskolen, Aarhus fra 2008-2021
Lærer og viceforstander på Djurslands Efterskole fra 1997-2008
Lærer på Klippen, Voel fra 1996-97
Uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium 1996

Det er en stor fornøjelse at være her i hverdagen på friskolen og opleve, at børn trives og lærer i et meget overskueligt fællesskab. Derfor er de første år helt særlige, og så vil vi tage nærheden, omsorgen og fællesskabet med videre på rejsen efterhånden, som vi bliver større.

Min opgave er som skoleleder både at have syn for børn, medarbejdere og forældre og arbejde for, at skolen udvikler sig i en rigtig god retning. 

Jeg underviser i matematik i 3.-5. klasse og kristendom i 0.-2. klasse og har også morgen-SFO hver morgen.

Stine Lautrup Mortensen, pædagog

Trine Ulnits Jensen, lærer

Anna Marie Kirkegaard Nielsen, lærer

På Silkeborg Friskole vil jeg gerne være med til at skabe meningsfulde rammer, hvor børnene kan få gode erfaringer og lyst til at lære mere – både om sig selv men også om alt det, der omgiver dem.

Mit ønske for børnene på skolen er, at de hver især får oplevelsen af at være værdifulde deltagere i et fællesskab og oplever, at verden er stor og spændende.

Mine vigtigste opgaver på skolen er at facilitere børnene i deres individuelle lærings- og udviklingsprocesser i undervisningssituationer, og når klokken ringer, og vi slipper fantasien løs i SFO’en.

Silkeborg Friskole en lille skole, og det nære fællesskab, hvor alle kender alle, sætter jeg stor pris på. Her er trygt at være for eleverne. Blandt forældre, kolleger og i bestyrelsen møder jeg kun enormt engagerede kræfter og masser af glade ansigter. Her er bare en helt særlig stemning!

Min vigtigste opgave er at møde mine elever hver dag, der hvor de er, og som de er. Jeg ønsker, at de skal føle sig set og forstået. Derudover er det vigtigt for mig at kunne levere en varieret og inspirerende undervisning – der også gerne skal udfordre den enkelte elev.

Som ansat på Silkeborg Friskole har man stor indflydelse på skolehverdagen. Sideløbende er der en engageret bestyrelse og forældregruppe, som støtter op omkring vores arbejde. Det er værdifuldt for mig.

På Silkeborg Friskole kender vi desuden hinanden alle sammen, og der er plads til os alle, selvom vi er forskellige.

Jeg underviser i følgende fag: Matematik og idræt i 0.-2. klasse og dansk, historie, kristendom og natur/teknologi i 3.-5. klasse. Derudover er jeg klasselærer i 3.-5. klasse.

Silkeborg Friskoles bestyrelse

Fra venstre på billedet:

Marika Hansen, sekretær, marikandh@gmail.com 

Benjamin Rousing, menigt medlem, bsrousing@gmail.com

Samuel Sloth-Paananen, formand, sbms81@gmail.com 

Ove Skovgaard, kasserer, oveskovgaardandersen@gmail.com

Jakob Morre, menigt medlem, morremail82@gmail.com

Judith Vestergaard Jensen, næstformand, judithvjensen@gmail.com

Et barn har brug for et børneliv fyldt af nærvær, hjerterum og anerkendelse – rammer som er grobund for læring og trivsel.
Et sted, hvor de voksne ser barnet som værdifuldt, skabt af Gud til liv og fællesskab.

Skoletiden er vigtige år i et barns liv. Derfor vil jeg opfordre forældre til at vælge Silkeborg Friskole og dermed give sit barn en god start på livet.

Else Madsen

Leder af børnehaven Små-Land fra 2013-2021

Kontakt os