Om skolen 

Vores historie.
Selv om den er lidt kort

Første arrangement i friskolens regi var infomødet d. 29. september, 2021, i Medborgerhuset på Bindslevs Plads. Her mødte ca. 60 mennesker op til en aften, som handlede om drømmen om at få oprettet en ny friskole i Silkeborg. Det store fremmøde gav tro på, at der var baggrund for at arbejde videre med projektet. Der var lydhørhed og mange gode spørgsmål.

Silkeborg Friskole blev stiftet d. 1. november, 2021, ved den stiftende generalforsamling i Medborgerhuset. Vedtægterne blev godkendt, og seks personer blev valgt til den nye og allerførste bestyrelse. Se, hvem der er med i bestyrelsen under “Kontakt”.

Bestyrelsen har siden haft travlt med mange ting:

  • Skaffet det økonomiske grundlag for at kunne starte skolen
  • Ansat Kaj Markussen som fortsat projektleder og kommende skoleleder fra august, 2022
  • Undersøgt forskellige muligheder for beliggenhed
  • Tegne skolens profil og finde ud af, hvad der skal være fokus fra starten
  • Konkrete opgaver som fastsættelse af skolepenge

Møder med førende politikere som borgmester Helle Gade og udvalgsformænd, Gitte Willumsen og Martin Jakobsen, var en stor opmuntring, da vi tydeligt kunne mærke deres opbakning og ønske om, at det ville lykkes for os at få friskolen i luften fra august 2022.

 1. marts faldt lokationen endelig helt på plads. Efter at have undersøgt flere forskellige muligheder landede vi på Kastaniehøjvej 4, hvor vi kan leje os ind i dejlige lokaler og med en placering, som er fremragende geografisk i byen og samtidig lige op ad skov og grønne arealer. Her kan vi leje os ind og blive boende, og på sigt er det planen, at vi kan overtage hele bygningen, så der er plads til alle årgange. 

I løbet af foråret og sommeren faldt de sidste godkendelser på plads, så vi var klar til det nye skoleår. 

Onsdag d. 15. juni var der velkomstsamling for de børn og deres forældre, som skulle starte til august 2022. En meget opmuntrende oplevelse og en forsmag på den hverdag, som snart skulle begynde. 

Der blev holdt et par arbejdsdage, som var med til, at skolen kunne stå skarpt til skolestart d. 8. august. Her begyndte vi med morgensang under det store egetræ, klippede snoren og fortsatte med en festlig samling, hvor vi både fejrede den nye skole og hvert barn, som nu skulle begynde sin hverdag her.

Hverdagen er godt i gang, og vi udnytter det særlige skoleår med stor fleksibilitet til skole-hjem-samtaler i hjemmene, fælles udflugter og lejrskole.

Det grundlæggende

Silkeborg Friskole er først lige blevet til, og udtrykket vil formes gennem den næste tid. Dog ligger det fast, at Silkeborg Friskole:

– vil bygge på et kristent værdigrundlag med et kristent livs- og menneskesyn, der skal kunne mærkes gennem nærhed, ligeværd og respekt.
– er et tilbud til alle børn og forældre, der vil være med til at drive skole på dette grundlag.
– bygger på det grundsyn, at børn skal mødes som hele mennesker, der skal lære at leve godt med sig selv og andre i et forpligtende fællesskab. Samtidig er det en erfaring, at dette udgangspunkt endda også ender med at give børn og unge større faglighed.
– vil arbejde for frihed til og anerkendelse af forskellighed mellem mennesker i forhold til tro, holdninger, køn, hudfarve, interesser og social baggrund.
– har børnehaven Små-Land i Gødvad som en stor inspiration i forhold til at være et tydeligt, åbent og relevant tilbud for familier i Silkeborg. Initiativet til Silkeborg Friskole skyldes ikke mindst, at forældre fra Små-Land ønskede sig en en skole med samme værdigrundlag.

Kristne værdier

Mange forældre har spurgt: ”Hvor kristen bliver Silkeborg Friskole egentlig?”

Nu kan det være svært at gradbøje ”kristen”. Specielt, når man taler om kristne værdier. Vi drømmer nemlig om, at værdier som omsorg, værdifuldhed og næstekærlighed vil kunne mærkes i hverdagen på Silkeborg Friskole. At det vil præge mødet mellem børn og voksne og hele fællesskabet på skolen. Ikke fordi, at en kristen friskole er ”himlen”. Vi vil bare gerne præges og drive skole på gode værdier, som vi tror, at alle mennesker kan have gavn af.

På friskolen vil man møde voksne, som gerne vil være tydelige på værdierne og samtidig møde andre med stor respekt og nysgerrighed. For at man står for noget, giver kun endnu bedre mulighed for, at man respekterer andres standpunkt. På Silkeborg Friskole tror vi, at det er givende for børn og unge at møde voksne, der tror på noget. Ikke for at overtage en tro, men fordi det er et godt sted at dannes og langsomt finde sin egen vej.

Helt konkret vil der på Silkeborg Friskole være morgensang med en salme, en fortælling med et kristent indhold, en bøn for dagen, fadervor og en anden sang fra den danske sangskat. Et kvarters tid, som kan være en skøn begyndelse på dagen med fællessangen og noget, der løfter blikket og samtidig giver en rolig start på dagen.

Som forælder skal man overveje, om det er den atmosfære, som man ønsker, at ens børn skal være i. ”Træd varsomt, for her bliver mennesker til”, sagde Chresten Kold engang om børneskolen. For værdier præger os, og den påvirkning skal vi være bevidste om. Derfor er det en vigtig overvejelse, om det er sådan et miljø, man ønsker for sit barn, eller om det lyder ”for kristent”.

Noget af det smukkeste ved den danske skoleverden er den mangfoldighed af skoler, der findes blandt folkeskoler og frie og private skoler. Og her vil vi gerne være en ny mulighed i Silkeborg.

Samarbejde mellem skole og hjem

På en friskole er et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene afgørende. Ikke mindst fordi vi betragter børnene som først og fremmest forældrenes børn – og ikke samfundets eller systemets børn, som ellers mange vil mene i dag.

Derfor er et respektfuldt samarbejde mellem skole og hjem meget vigtigt på Silkeborg Friskole. Derfor vil vi stræbe efter:

  • God og åben kommunikation fra skole til hjem
  • Vi tager konflikter i opløbet i stedet for at lade det vokse sig stort
  • Vi er begge veje forpligtet på at give lyd, hvis der er noget, vi undrer os over
  • Respekt for hinandens roller som henholdsvis lærere/pædagoger og forældre
  • Fokus på kvalitet i skole-samtaler og forældremøder

Undervisningen

På en friskole skal undervisningen stå mål med den undervisning, der tilbydes i folkeskolen. Det betyder også, at skoleskemaet vil ligne med de samme fag og cirka samme omfang.

På Silkeborg Friskole er det ikke noget mål i sig selv, at skoledagene bliver lange. Derfor vil børnene have deres timer på skemaet og herefter kan skoledagen slutte tidligere, eller der bliver mere tid til at være sammen i SFO for 0.-3. klasse eller til fritidsinteresser.